Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zadanie nr 1: lekarz  w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Chorób Wątroby oraz w Poradni Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby łącznie z pełnieniem funkcji  Lekarza Kierującego Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym i Chorób Wątroby,
Zadanie nr 2: lekarz  w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Chorób Wątroby łącznie z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym i Chorób Wątroby,
Zadanie nr 3: lekarz  w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Chorób Wątroby oraz w Poradni Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby,
Zadanie nr 4: lekarz  w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Chorób Wątroby oraz w Poradni Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zadanie nr 1: lekarz w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym oraz w Poradni Urazowo-Ortopedycznej
Zadanie nr 2: lekarz w Poradni Urazowo-Ortopedycznej.


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Neurologicznej w  Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w  Pracowni Endoskopii łącznie z pełnieniem funkcji Kierownika Pracowni Endoskopii w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu