Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zadanie nr 1: lekarz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  łącznie z pełnieniem funkcji Koordynatora Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
Zadanie nr 2, Zadanie nr 3, Zadanie nr 4: lekarz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurochirurgicznym oraz w Poradni Neurochirurgicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie  udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zadanie nr 1: Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze Stacją Dializ łącznie z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze Stacją Dializ oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopii,
Zadanie nr 2: Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze Stacją Dializ,
Zadanie nr 3: Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze Stacją Dializ oraz w Poradnia Nefrologiczna,
Zadanie nr 4:  Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Zadanie nr 5:  Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:


Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu