Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: ocds-148610-faa12f4b-ccb8-11ee-875e-a22221c84ba7
  • Adres www strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
  • Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-faa12f4b-ccb8-11ee-875e-a22221c84ba7

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów powstających w wyniku działalności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę aparatu ultrasonograficznego do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. "Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu"


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu"


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę rękawic medycznych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu