Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zadanie nr 1: lekarz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  łącznie z pełnieniem funkcji Koordynatora Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
Zadanie nr 2, Zadanie nr 3, Zadanie nr 4: lekarz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.