Dyrektor:

Paweł Pazdan

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa:

Piotr Stępień

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych:

Marta Zygmunt

Naczelna Pielęgniarka Szpitala:

Marzena Nowak