Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawę pościeli medycznej do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawę aparatu do krioterapii oraz aparatu do terapii ultradźwiękami  do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawę odzieży roboczej dla pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na bezgotówkowy zakup paliw płynnych oraz dodatku katalitycznego do paliw na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawę pasków testowych do glukometrów wraz z bezpłatnym użyczeniem kompatybilnych glukometrów do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawę odczynników laboratoryjnych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu