Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na Wykonywanie testów wewnętrznej kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych i pomocniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na konserwację i naprawę dźwigu osobowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na Wykonywanie testów wewnętrznej kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych i pomocniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na usługę szkoleń okresowych BHP dla pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawę odczynników i papieru termicznego do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 FLEX PLUS będącego na wyposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawę odzieży i obuwia dla pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu