Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zadanie nr 1: Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Poradni Neurologicznej,
Zadanie nr 2: Poradnia Neurologiczna.
Zadanie nr 3: Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy.


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zadanie nr 1: Oddział Neurochirurgiczny oraz Poradnia Neurochirurgiczna,
Zadanie nr 2: Oddział Neurochirurgiczny łącznie z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Neurochirurgicznego,
Zadanie nr 3: Oddział Neurochirurgiczny oraz w Poradnia Neurochirurgicznej, Zadanie nr4: Oddział Neurochirurgiczny.


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zadanie nr 1: Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze Stacją Dializ,
Zadanie nr 2: Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze Stacją Dializ łącznie z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze Stacją Dializ,
Zadanie nr 3: Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze Stacją Dializ.


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych diagnostyczno-zabiegowych przez lekarza w ramach Poradni Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zadanie nr 1: Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc łącznie z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Gruźlicy i Chorób Płuc,
Zadanie nr 2:  Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc,
Zadanie nr 3: Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Bronchoskopii wchodzącej w skład Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc,
Zadanie nr 4: Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc,
Zadanie nr 5:  Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
Zadanie nr 6:  Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc.