Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu: Zadanie nr 1:  lekarz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  łącznie z pełnieniem funkcji Koordynatora Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej , Zadanie nr 2, Zadanie nr 3, Zadanie nr 4:  lekarz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurochirurgicznym oraz w Poradni Neurochirurgicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie  udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu: Zadanie nr 1:  Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze Stacją Dializ łącznie z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze Stacją Dializ oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopii, Zadanie nr 2: Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze Stacją Dializ, Zadanie nr 3: Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze Stacją Dializ oraz w Poradnia Nefrologiczna, Zadanie nr 4:  Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Zadanie nr 5:  Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu