Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dziecięcym w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc oraz w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.