Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach "Programu badań przesiewowych raka jelita grubego" w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zadanie nr 1: Oddział Chirurgii Naczyniowej łącznie z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Naczyniowej, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Naczyniowej,
Zadanie nr 2: Oddział Chirurgii Naczyniowej łącznie z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Naczyniowej, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Naczyniowej,
Zadanie nr 3, Zadanie nr 4, Zadanie nr 5, Zadanie nr 7, Zadanie nr 9: Oddział Chirurgii Naczyniowej,
Zadanie nr 6, Zadanie nr 8: Oddział Chirurgii Naczyniowej oraz  Poradnia Chirurgii Naczyniowej.


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zadanie nr 1: Oddział Chirurgii Ogólnej łącznie z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Ogólnej, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopii oraz w Poradni Proktologicznej,
Zadanie nr 2: Oddział Chirurgii Ogólnej łącznie z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Ogólnej,
Zadanie nr 3: Oddział Chirurgii Ogólnej oraz Pracownia Endoskopii,
Zadanie nr 4: Poradnia Chirurgii Ogólnej


Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodkowym;
Zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodkowym łącznie z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Noworodkowym;
Zadanie nr 3: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodkowym łącznie z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Noworodkowym;
Zadanie nr 4: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodkowym;
Zadanie nr 5: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodkowym.