Kontakt:
 17 780 02 08
 17 780 02 11
Kierownik:
 mgr Bogusław Kołacz

Jest wydzieloną, zamkniętą jednostka Szpitala. Lokalizacja działu umożliwia:

 • dogodne połączenie z blokiem operacyjnym dwoma windami - brudną i sterylną;
 • posiada łatwy dostęp ze wszystkich jednostek organizacyjnych Szpitala i usługodawców z zewnętrz.

Wyposażona jest w nowoczesne urządzenia umożliwiające dezynfekcję i wyjaławianie sprzętu, aparatury, narzędzi chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów wymagających sterylizacji. Sterylizację przeprowadzamy metodą pary wodnej pod ciśnieniem w zakresie dwóch temp. 121°C, 134°C

W Centralnej Sterylizacji wyodrębnione są trzy strefy:


 1. STREFA BRUDNA - w której odbywają się procesy mycia i dezynfekcji.

Wyposażenie:

 • przelotowe myjnie - dezynfektor (Deco) wraz z wózkami wsadowymi do narzędzi chirurgicznych, osprzętu anestezjologicznego, obuwia operacyjnego i endoskopów,
 • myjnia ultradźwiękowa,
 • stanowisko do mycia i suszenia,
 • myjnia i dezynfekator,
 • pistolety do mycia i suszenia.

Procesy mycia i dezynfekcji kontrolowane są specjalistycznymi testami.


 1. STREFA CZYSTA - w której odbywa się kompletowanie zestawów narzędzi, bielizny i opatrunków do zabiegów operacyjnych.
 • stanowisko składania narzędzi na Blok Operacyjny,
 • stanowisko zgrzewania rękawów papierowo- foliowych.

Wyposażenie:
autoklawy przelotowe do sterylizacji parą wodną pod ciśnieniem o pojemności 6 STE (Securex).

Procesy sterylizacji objęte są systemem monitorowania przy użyciu testów chemicznych, biologicznych, kontrolą wsadu, kontrolą pakietu oraz kontrolą urządzeń.


 1. STREFA STERYLNA - wyposażona w filtry ostatecznego oczyszczania, z której odbywa się dystrybucja materiału sterylnego zabezpieczonego na transport.

Pracownik dostarcza materiał sterylny na oddziały.


 • Świadczymy usługi na zewnątrz dla prywatnych gabinetów lekarskich, gabinetów kosmetycznych i innych jednostek.
 • Prowadzimy szkolenia podstawowe dla pracowników Centralnej Sterylizacji i innego personelu.

Dzięki zastosowanej właściwej technologii wykonywanej pod kontrolą doświadczonego, fachowego personelu, zastosowaniu profesjonalnych opakowań, wysokiej klasy urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji, pełnemu monitoringowi procesów dezynfekcji i sterylizacji.

Gwarantujemy skuteczność sterylizacji i długie terminy gwarancji.