Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu zaprasza lekarzy rezydentów do podjęcia zatrudnienia w naszej placówce i ogłasza nabór na 2 wolne miejsca specjalizacyjne na Oddziale Chirurgii Naczyniowej.

Zapraszamy do kontaktu:
Tel. 17 780 01 31