Godziny funkcjonowania Punktu Pobrań:
 Poniedziałek - Piątek   7:00 - 11:00
Odbiór wyników badań:

Następnego dnia od pobrania materiału do badań z wyjątkiem badań wykonywanych w określone dni tygodnia.

 Poniedziałek - Piątek   7:00 - 14:30 Punkt Pobrań Badań Laboratoryjnych
 Poniedziałek - Piątek   14:30 - 19:00 w Laboratorium Analitycznym
Kontakt:
 17 78 00 122
 17 78 00 116
 Punkt Pobrań znajduje się w pomieszczeniach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (obok SOR-u)

Wyniki badań wydawane są pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Formularz upoważnienia można odebrać w rejestracji Punktu Pobrań lub pobrać z linku poniżej.

 Pobierz wzór upoważnienia do odebrania wyników badań

 Pobierz cennik usług medycznych

Odbiór wyników badań możliwy jest on-line. Pacjent, w Punkcie Pobrań, w momencie rejestracji badania, może odebrać wydruk informacyjny, który zawiera numer badania i PIN wygenerowany przez system.

Link do strony z wynikami on-line:  wynikilab.szpital.mielec.pl

 

Jak przygotować się do badań laboratoryjnych?