Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2022 r. odwołujemy zakaz odwiedzin w Szpitalu

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną wprowadzamy zasady odwiedzin pacjentów na Oddziałach Szpitala:

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach 12.00-13.00 oraz 16.00-18.00. Odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami są możliwe po uzgodnieniu z Lekarzem Kierującym Oddziałem.
 2. Osoby odwiedzające wchodzą na teren Szpitala przez wejście główne.
 3. Osoby z objawami infekcji nie mogą wchodzić na teren Szpitala.
 4. Odwiedzający jest zobowiązany do:
  - założenia maski zakrywającej usta i nos;
  - przeprowadzenia dezynfekcji rąk zaraz po wejściu na teren Szpitala, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną i przed wyjściem ze Szpitala;
  - utrzymywania dystansu społecznego (1,5 m);
  - ograniczenia poruszania się na terenie Szpitala;
  - pozostawania w kontakcie jedynie z osobą odwiedzaną;
  - czas odwiedzin nie powinien być dłuższy niż 15 minut.
 5. W przypadku sali wieloosobowej jedno czasowo może przebywać na niej jeden odwiedzający.
 6. Odwiedziny pacjentów izolowanych są możliwe na podstawie zgody Lekarza Kierującego Oddziałem lub Lekarza Dyżurnego.
 7. Ze względu na trwający stan epidemii Dyrektor Szpitala może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

UWAGA! Na Oddziale Wewnętrznym odwiedziny pacjentów odbywają się na podstawie wcześniej ustalonego terminu z Sekretariatem Oddziału!

Niewskazane jest:
 1. Siadanie i leżenie na łóżku chorego.
 2. Spożywanie posiłków razem z chorym w salach.
 3. Korzystanie z łazienek przy salach chorych.
Zabrania się:
 1. Odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 2. Palenia papierosów na terenie szpitala.
 3. Przebywania w salach pacjentów w trakcie obchodów lekarskich czy wykonywanych przez pielęgniarki czynności leczniczo-pielęgnacyjnych.

Osoby odwiedzające pacjentów, które nie zastosują się do postanowień Regulaminu mogą zostać wyproszone z oddziału. W przypadku zakłócania porządku zostanie niezwłocznie powiadomiona Policja.