Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Dermatologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w ramach "Programu badań przesiewowych jelita grubego" w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu