Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.