Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawę środków czystości do Kuchni Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Stacji Dializ Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na prowadzenie indywidualnych odczytów pomiarów błon dozymetrycznych oraz dozymetrów pierścionkowych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawę kompatybilnej głowicy liniowej - naczyniowej do Aparatu USG VIVID S5 będącej w posiadaniu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawę kompatybilnej głowicy liniowej - naczyniowej do Aparatu USG VIVID S5 będącej w posiadaniu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu