Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów i innych niż medyczne powstających w wyniku działalności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu