Zapytanie ofertowe  dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę kodów kreskowych do diagnostyki laboratoryjnej służących do identyfikacji skierowań i materiału badanego obsługiwanych przez szpitalną sieć informatyczną do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe  dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę odczynników i papieru termicznego do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 FLEX PLUS będącego na wyposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe  dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę medycznej witryny chłodniczej do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe  dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę opakowań i naczyń jednorazowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością do Kuchni Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę kodów kreskowych dla diagnostyki laboratoryjnej służących do identyfikacji skierowań i materiału badanego obsługiwanych przez szpitalną sieć informatyczną do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na wykonywanie konserwacji i naprawy dźwigów oraz wykonanie przeglądów specjalnych przy dźwigach w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu