Najem pomieszczeń zlokalizowanych na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu z przeznaczeniem na cele handlowo usługowe