Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę asortymentu elektrycznego, hydraulicznego, malarskiego, ślusarsko - stolarskiego oraz płytkarskiego dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na bezgotówkowy zakup paliw płynnych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Stacji Dializ Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Sprzedaż i dostawa jednorazowych ochraniaczy foliowych dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł na wykonywanie testów wewnętrznej kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych i pomocniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu