Najem pomieszczeń zlokalizowanych na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu z przeznaczeniem na cele handlowo usługowe


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawę szczepionek przeciw grypie dla personelu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawę odzieży i obuwia dla pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawę masek chirurgicznych oraz rękawic do toalety pacjenta dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawę szczepionek przeciw grypie dla personelu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawę kompatybilnej głowicy liniowej do aparatu USG PROSOUND ALPHA 6 będącego w posiadaniu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu