Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego W Mielcu, znak SzP.ZP.271.94.22