Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Neurologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu