Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodkowym łącznie z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Noworodkowym w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu