Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę implantów ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: ocds-148610-16568f83-e261-11ed-9355-06954b8c6cb9
  • Adres www strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
  • Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-16568f83-e261-11ed-9355-06954b8c6cb9

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę naczyń jednorazowych i opakowań do kuchni Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: ocds-148610-67dbec90-df4f-11ed-9355-06954b8c6cb9
  • Adres www strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
  • Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-67dbec90-df4f-11ed-9355-06954b8c6cb9

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego oraz części wymiennych eksploatacyjnych do aparatów dla potrzeb Stacji Dializ Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu i aparatury medycznej będącej w posiadaniu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu