Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług dystrybucji posiłków na oddziały Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu oraz materiałów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: ocds-148610-05cf8171-7c7f-11ee-9aa3-96d3b4440790
  • Adres www strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
  • Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-05cf8171-7c7f-11ee-9aa3-96d3b4440790


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę szwów chirurgicznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu oraz materiałów medycznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu