Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę szwów chirurgicznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: ocds-148610-e1043093-2b75-11ee-9aa3-96d3b4440790
  • Adres www strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
  • Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e1043093-2b75-11ee-9aa3-96d3b4440790