Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę implantów ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo - Ortopedycznego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu