Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Stacji Dializ Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu