❗Uprzejmie informujemy, że poszukujemy pracownika na stanowisko: KOORDYNATOR SEKCJI TRANSPORTU w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu 
❗Zakres obowiązków: 
✅Koordynacja transportu szpitala, w tym: pacjentów Oddziałów Szpitalnych, Stacji Dializ oraz transportu materiału biologicznego do jednostek zewnętrznych na zlecenie komórek organizacyjnych Szpitala.
✅Koordynowanie pracy osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych zapewniające pełne wykorzystanie czasu pracy przy wykorzystaniu uzdolnień i kwalifikacji pracowników Sekcji Transportu, w tym ✅ egzekwowanie realizacji powierzonego zakresu obowiązków oraz zleconych zadań.
✅Sporządzanie harmonogramu pracy osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, sporządzanie planu pracy (grafików), rozliczanie wypracowanych godzin w okresie rozliczeniowym w tym sporządzanie zestawień wypracowanych godzin nocnych dla pracowników Sekcji Transportu.
✅Nadzór ewidencji zgłoszonych oraz wykonanych usług transportu.
✅Nadzór floty pojazdów w stałej gotowości, dbałość o należyty stan techniczny i estetyczny pojazdów, dbałość o właściwą eksploatację pojazdów, monitorowanie stanu ogumienia i innych materiałów eksploatacyjnych pojazdów, nadzór nad wykonywaniem terminowych przeglądów technicznych pojazdów.
✅Nadzór ewidencji wykonanych transportów, przebiegu pojazdów, rozliczanie kart paliwowych, nabytego i zużytego paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych wraz z prowadzeniem bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie, nadzór nad właściwym użytkowaniem kart paliwowych. 
❗Wymagania:
✅wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe)
✅preferowane wykształcenie: transport, logistyka, mechanika samochodowa
✅preferowane doświadczenie w zakresie koordynowania pracą zespołu preferowana umiejętność planowania, pracy pod presją czasu
✅komunikatywność
✅prawo jazdy kat. B