Profilaktyka powinna być nawykiem!
Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu włączył się w obchody Miesiąca Świadomości Raka Piersi w Zespole Szkół Technicznych. Celem było to, aby uczennice liceum i technikum u progu swojego dorosłego życia zostały wyposażone w szeroko pojętą wiedzę na temat kobiecego zdrowia. Samym młodym paniom zależało na tym, aby przekaz pochodził od specjalistek, które zajmują się tym zagadnieniem na co dzień, systematycznie poszerzając także własną wiedzę. Idealnie to zadanie edukacyjne wypełniły położne ze Szpitala Specjalistycznego w Mielcu, ✅Dominika Markowska i ✅Wiktoria Wilk.  
 Październik na całym świecie jest poświęcony profilaktyce i edukacji na temat raka piersi. To okazja do podkreślenia znaczenia wczesnego wykrywania chorób onkologicznych. – Aby profilaktyka i dbanie o zdrowie stały się nawykiem, takim oczywistym elementem życia człowieka, to świadomość jak to ważne warto budować już od wczesnej młodości. Czasem trudno nadrobić takie zaległości. Zdecydowaliśmy się więc włączyć w tę wartościową inicjatywę, szczególnie, że postawa młodych kobiet z ZST była naprawdę bardzo otwarta – podkreślił Paweł Pazdan, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. 
 Całe szkolne środowisko doceniło duże zaangażowanie położnych, które w bardzo przystępny i ciekawy sposób przekazywały wiedzę na temat zapobiegania i wczesnego rozpoznawania raka piersi, prezentowały techniki samobadania, zachęcały do dbania o szeroko pojęte zdrowie kobiece. Uczennice miały okazję zadać wiele pytań, na które uzyskiwały jasne i wyczerpujące odpowiedzi. Wiele z nich zostało jeszcze po spotkaniu, by dopytać o nurtujące je kwestie. Zainteresowanie było ogromne. Organizatorzy ze strony ZST są przekonani, że takich akcji warto organizować więcej i to nie tylko w październiku.