Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: ocds-148610-e47638a3-65a7-11ed-aea3-5a7c432eaced
  • Adres www strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
  • Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e47638a3-65a7-11ed-aea3-5a7c432eaced