Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę rękawic medycznych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu