Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę systemu zamkniętego do pobierania krwi wraz z dzierżawą automatycznego czytnika do pomiaru OB oraz staz i statywów dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu