Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: ocds-148610-33771678-a6d9-11ed-9236-36fed59ea7dd
  • Adres www strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
  • Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33771678-a6d9-11ed-9236-36fed59ea7dd