Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu oraz materiałów medycznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu