Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż, dostawę i wdrożenie systemu kopii bezpieczeństwa - deduplikator (macierz dyskowa) z oprogramowaniem backupowym w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu