Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę zestawu endoskopowego do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu