Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę enoksaparyny w ampułko-strzykawkach dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: ocds-148610-c29b0991-3984-11ed-9171-f6b7c7d59353
  • Adres www strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
  • Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c29b0991-3984-11ed-9171-f6b7c7d59353