Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę obłożeń pola operacyjnego oraz jednorazowych fartuchów chirurgicznych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu