Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu