Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: 3dfa2a2b-6060-49a6-b46e-5314b972cc52
  • Adres www strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
  • Link do strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3dfa2a2b-6060-49a6-b46e-5314b972cc52