Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: ed23543d-57a9-4ee7-b6a1-a5cfe7ca0562
  • Adres www strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
  • Link do strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ed23543d-57a9-4ee7-b6a1-a5cfe7ca0562