Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę odczynników do diagnostyki RT-PCR do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: 72eb7f49-2e83-4b25-ab6a-52bcd39573e5
  • Adres www strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
  • Link do strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/72eb7f49-2e83-4b25-ab6a-52bcd39573e5