Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę asortymentu niezbędnego dla potrzeb Neurochirurgii Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu