Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu