Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę rękawic niejałowych lateksowych, nitrylowych, winylowych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: 475da468-e9fa-4914-ab2d-0b97a072ba70
  • Adres www strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
  • Link do strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/475da468-e9fa-4914-ab2d-0b97a072ba70