Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę materiałów medycznych i odzieży medycznej, środków ochrony indywidualnej, papierów rejestrujących, akcesoriów do identyfikacji osób, pokrowców na zwłoki dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: a6a89eec-558b-416c-acf3-92219284bbce
  • Adres www strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
  • Link do strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a6a89eec-558b-416c-acf3-92219284bbce