Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie i serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu